Sikkerhet

Sikkerhet, antivirus og antispyware

Tilgang til Internett innbærer både muligheter og utfordringer. En av de største utfordringene er den potensielle trusselen Internett representerer for en virksomhet. Vi frykter gjerne tap av verdier, enten i rene penger eller indirekte gjennom skade på en virksomhets rykte. Vi frykter for den fysisk sikkerheten, hvor angrep kan innebære nedetid og/eller skade på utstyr. Innbrudd, virus, spam, hijacks og spyware representerer en trussel mot produktivitet, dataintegritet og mot behovet for å beskytte sensetive data.

Bith as kan bistå med rådgivning, utforming og implementering av sikkerhetsløsninger som beskytter deg og din virksomhet. Vi hjelper deg med å bli og forbli sikker. Dette innebærer en analyse av nåværende løsning og trusselbilde, samt utforming og gjennomføring av en sikkerhetspolitikk for virksomheten.